Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Uvod u informacijske znanosti

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Uvod u informacijske znanosti (I. rok)

Pismeni dii ispita položili su sljedeći studenti:

1. Šukan Jakov

2. Pecollaj Martina

3. Grbešić Toni

4. Musa Daniela

5. Čuić Ivan

6. Hrkać Antonija

7. Marić Antonela

8. Markić Ines

9. Sušac Antonela

10. Majić Krešo

11. Maglica Ana

12. Pandžić Mateo

13. Soldo Ivan

14. Lovrić Stanko

15. Lončar Božana

16. Čujić Katarina

17. Knežević Dajana

18. Ljubić Ivan

19. Kikaš Andrea

20. Dukić Daniel

21. Naletilić Filip

22. Brekao Lea

23. Hrkač Josip

24. Filipović Iva

25. Radoš Marko

26. Gašpar Klementina

27. Papić Tea

28. Krišto Matea

29. Bošković Krešimir

30. Rebrina Ivan

31. Prusina Andrea

32. Krtalić Anita

33. Ištuk Marko

34. Lauš Ivan

35. Baković Mateo

36. Vekić Rudolf

37. Lovrić Ronald

38. Bartulović Zdenko

39. Marić Daniela

40. Vukadin Arijan

41. Murtezani denis

42. Perić Filip

43. Sušak Ante

44. Šimić Ante

45. Jurić Zdravka

46. Batista Ivana

47. Knezović Ivana

48. Bogdanović Ivan

49. Jukić Zvonimir

50. Puljiz Jelena

 

Usmeni dio ispita bit će prilikom dolaska prof. dr. sc. Jadranke Lasić Lazić.

Studijske grupe