Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Web dizajn (16.6.2020.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Web dizajn (16.6.2020.)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Marko Banović

Martina Markanović

Lucija Tikvić

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 24.6.2020. u 11 sati.

 

Studijske grupe