Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Web dizajn (30.6.2020.)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Redni broj Prezime Ime
1 Varešković Mario
2 Boban Ante
3 Bošković Mladen

Usmeni dio ispita održat će se 8.7.2020. u 10,30 sati.

Studijske grupe