Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija OIKT (grupa C)

Rezultati praktičnog dijela ispita iz kolegija Osnove informacijske i komunikacsijke tehnologije (grupa C)

Praktični dio ispita položili su sljedeći studenti:

Maja Tokić

Antonela Sušac

Hrvoje Zovko

Studijske grupe