Rezultati prvog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Rezultati prvog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa
Informacijske znanosti
Prvi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. JELENA EREŠ
2. JOZO KULIŠ
3. KRISTINA SOLDO
4. IVANA PAŽIN
5. IVA ĐIKIĆ
6. MIRKO VUKOJA
7. MATE ZADRO
8. MARTIN ČILIĆ
9. ANTONIJA MIŠIĆ
dr. sc. Marija Musa, doc.

Studijske grupe