Rezumtati ispita - Internet i Web tehnologije

Pismeni ispit iz kolegija Internet i Web tehnologije položili su:
Kristijan Gakić
Bože Grgić

Studijske grupe