Teorija informacija i komunikacija (26.9.)

Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su sljedeći studenti:

Penavić

Studijske grupe