Uvod u znanost i znanstvenoistraživači rad - rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad održanog 9.6.2014. Položili su:

1. Perić Marko

Usmeni ispit i uvid u radove će biti 16.6.2014. u 11:30h u uredu 46.

Studijske grupe