Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad - rezultati ispita 29.9.2014.

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad održanog 29.9.2014. Položili su:

1. Baković Kristina    
2. Martić Mirjana    

Usmeni ispit i uvid u radove će biti u utorak 7.10.2014. u 12:30h.

Studijske grupe