Web dizajn (02.10.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Web dizajn

Položili su:

Filip Zadro
Ivan Bandić

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 11.10. u 11:30h.

Studijske grupe