Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1.       DRAŽEN PRCE2.       DAJANA KNEŽEVIĆ3.       RUDOLF VEKIĆ4.  ...
Studentima, koji su položili ispit iz kolegija Društveni mediji, održan 02.07.2015.godine, upisane su ocjene u ISS.
Rezultati ispit iz kolegija Web alati i programiranje (6.7.2015.) Ispit  su položili sljedeći studenti:Ivana PerkovićMladen Bandić Ivan Bubalo Krešimir Čavar Stjepan Marijanović Ajna Ahmetspahić Bože Tadić ...
Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Sanje Seljan (30.6.2015.)Ispit iz kolegija Online jezični izvori položili su:1.      Čuljak Ivan 2.      Drežnjak, Ivona3.      Gelo,...
Organizacija znanja – rezultati ispitaIspit održan: 3. srpnja 2015. God.Položili su:1. Mateo Baković2. Zdeno Bartulović3. Ivan Čuić4. Andrea Čuljak5. Petar Dujmović6. Danijel Dukić7. Ante Glavota8. Toni Grbešić9. Josip Hrkać10. Marko Ištuk11....
Sljedeći studenti su položili dio ispita iz kolegija Programiranje za internet, održan 02.07.2015.godine:1. Ivan Čuljak (student mora ponovno polagati I.kolokvij)2. Marko Jakiša (student mora ponovno polagati I.kolokvij)3. Irena Šimica Kvesić (...

Stranice

Studijske grupe