Rezultati ispita

 Sljedeći studenti su položili pismeni ispit:  1. Zovko Hrvoje2. Lauš Ivan3. Baković Mateo4. Prusina Pero5. Bartulović Zdeno6. Filipović Iva7. Rebrina Ivan8. Baković Iva Franciska9. Pecollaj Martina10. Ramljak Andrija11. Maglica Ana12...
Rezultati kolokvija održanog 26. siječnja 2015. Drugi kolokvij iz kolegija Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije položili su: R.br.Student1Bošnjak Marina2Krvavac Martina3Roso Maja Marija4Dujmović Petar5Ištuk Marko6Baković...
Rezultati kolokvija održanog 19. prosinca 2014.Informacijske znanostiPrvi kolokvij iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1.       JOSIP ČULJAK2.       ANAMARIJA...
Rezultati kolokvija iz kolegija Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad koji je održan 16. 12. 2014. Položili su:1. Bakarić Mateo  2. Dugandžić Katarina  3. Dukić Daniel  4. Herceg Matej   5. Jurica...
Položili su:R.br.ImePrezime1AndreaČuljak2AntonioKovač3Dajana ...
Sljedeći studenti su položili kolokvij:1.       Baković Iva Franciska2.       Baković Mateo3.       Bogdanović Ivan4.    ...

Stranice

Studijske grupe