Rezultati ispita

Teorija informacijske znanostiIspit održan: 15.09.2014. god.Ispit su položili:1. Ivan Crnjac – 22. Krešimir Čolak – 23. Tadija Tomić – 2Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 22.09. u vremenu od 9-11 sati.Organizacija znanjaIspit...
Rezultati ispita iz kolegija Uvod u znanost i znanstvenoistraživački rad održanog 15.9.2014. Položili su:1. Bradarić Tomislav  2. Galić Tanja   3. Prce Ante   4. Širić Franjo    Usmeni...
IME I PREZIME STUDENTA BODOVI OCJENA1. Bandić, Mladen  45/50  odličan (5)2. Bubalo, Ivan  25/50  dovoljan (2)3. Jarak, Dario  37/50   vrlo dobar (4)4. Krišto, Božena  43/50  odličan (5)5. Mađar, Marko...
IME I PREZIME STUDENTA BODOVI OCJENA1. Baković, Kristina 86/110  vrlo dobar (4) – nije predala vježbu 4 na GDrive2. Bošković, Marija 62/110  dobar (3) - nije predala vježbu 4 na GDrive3. Čuljak, Ivan  62/110  dobar (3)4....
Rezultati pismenog ispita održanog 03.09.2014. god. R.br.Prezime i imeBroj indeksaBroj bodovaTeorija(max. 30)Zadaci(max. 50)UKUPNO(max. 80)1.      Miletić Lola2059/R255302.      Ćorluka Ana4510/...
Na ispitu iz kolegija Digitalna obrada teksta i slike nitko nije zadovoljio.

Stranice

Studijske grupe