Latinski jezik - rezultati ispita (PRAVNI)

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik (Pravni fakultet) održanog 12.2.2018.

Položili su:

Bevanda, Kristina

Ćorić, Jelena

Mihalj, Ana

 

prof. dr. sc. Luciana Boban

 

 

Studijske grupe