Rezultat ispita iz Latinskog jezika 3, održanog 5.6.2014.

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik 3, održanog 5.6.2014.

Nije položila:

Maros, Ivana 20 b.

Rad se može vidjeti u ponedjeljak, 16.6.2014., u 12 sati, ured 44.

Studijske grupe