Rezultat ispita iz Latinskog jezika 4, održanog 5.6.2014.

REZULTATI PREDROKA ISPITA IZ KOLEGIJA LATINSKI JEZIK 4, ODRŽANOG 5.6.2014.

DRUGI KOLOKVIJ

POLOŽILI SU:

1. Bošnjak, Josipa 87 b.

2. Tokić, Antonija 87 b.

CIJELI ISPIT

POLOŽILI SU:

1. Herceg, Gordana 96 b.

2. Vrebac, Nikola 85 b.

Usmeni dio ispita prema dogovoru.

Studijske grupe