Rezultati ispita iz Latinskog jezika (opći kolegij) 1

REZULTATI ISPITA IZ LATINSKOG JEZIKA (OPĆI KOLEGIJ) 1, ODRŽANOG 29.9.2014.

POLOŽILA JE:

Čolo, Arianna

Upis ocjene u srijedu, 1.10.2014. u 9:30 h.

                                                            doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe