Rezultati ispita iz Pregleda hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PREGLED HRVATSKOG LATINITETA HUMANIZMA I RENESANSE, ODRŽANOG 23.6.2014.

POLOŽILI SU:

Ereš, Jelena 2

Grbavac, Ivana 2

Kolobara, Zoran 2

Kožulj, Dolores 2

Krivak, Renata 3

Lovrinović, Paula 4

Madunović, Monika 3

NISU POLOŽILI:

Bule, Mihaela

Čarapina, Gabrijela

Di Benedeto, Marija

Gugić, Glorija

Mandić, Matea

Nikola, Eleonora

Upis ocjena u ponedjeljak, 30.6.2014., u 12 sati (ured 44.).

 

Studijske grupe