Rezultati ispita iz Pregleda hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

REZULTATI ISPITA IZ PREGLEDA HRVATSKOG LATINITETA HUMANIZMA I RENESANSE, ODRŽANOG 15.9.2014.

POLOŽILI SU:

Čolo, Arianna 2

Di Benedetto, Marija 2

Nikola, Eleonora 2

NISU POLOŽILI:

Banović, Ante

Bojčić, Mateo 

Juričić, Anamarija

Šola, Marijan 

Upis ocjena u ponedjeljak, 22.9.2014., u 9:30, u uredu 44.

                                                            doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe