Rezultati ispita iz Pregleda hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse, održanog 9.6.2014.

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PREGLED HRVATSKOG LATINITETA HUMANIZMA I RENESANSE, ODRŽANOG 9.6.2014.

POLOŽILI SU:

Alpeza, Karla 2

Barbarić, Anđela 2

Begić, Marija 3

Bojčić, Marijan 3

Bošnjak, Ana 3

Bošnjak, Josipa 4

Dumančić, Katarina 2

Garić, Ivanela 3

Hrstić, Vilma 2

Kevo, Matea 2

Knežević, Ivan 5

Marić, Ana 4

Martić, Katarina 2

Miloš, Jure 5

Škegro, Žan 3

Šutalo, Ante 4

Turudić, Vanja 4

Zovko, Iva 3

Zovko, Martina 3

NISU POLOŽILI:

Bevanda, Mihaela

Čarapina, Gabrijela

Grbavac, Ivana

Nikola, Eleonora

Puljić, Pero

Upis ocjena u ponedjeljak, 16.6.2014., u 12 sati, u uredu 44.

 

Studijske grupe