Rezultati iz Metrike

REZULTATI ISPITA IZ METRIKE, ODRANOG 2.2.2015. GOD.

Položili su:

Beno, Antonija

Marijanović, Ana-Marija

Soldo, Kristina

Ocjene se mogu vidjeti u ISS-u. Upis ocjena je srijedu, 4.2.2015. god., u 10 sati.

doc. dr. sc. Luciana Boban

 

 

Studijske grupe