Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 12. 9. 2017.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 12. 9. 2017. položili su:

7378

Ivona

Lasić

7791

Dajana

Palavra

7722

Ivana

Žulj

 

Upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 18. 9. 2017. u 11:30h.

U tom terminu svi studenti mogu vidjeti svoje radove. 

Studijske grupe