Rezultati ispita iz Latinskog jezika, održanog 26.6.2017.

Rezultati ispita iz Latinskog jezika, održanog 26.6.2017.

Pismeni ispit su položili:

Stojić, Mia

Šuća, Ana-Ivana

Na usmeni ispit se pozivaju:

Livaja, Andrea

Knezović, Monika

Bandić, Klara

Upis ocjena i usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 29.6.2017. u 8:30.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe