Rezultati ispita sa predroka (6.6. 2019.) iz Metoda istraživanja u društvenim znanostima

Rezultati postignuti na predroku iz kolegija Metode istraživanja u društvenim znanostima, položili su:

1. Tina Ajduk

2. Antonija Barać

3. Lucija Bašić

4. Nikol Boban

5. Ivana Buhač

6. Nikolina Čović

7. Ana Ćorluka

8. Inga Dolić

9. Matea Džeba

10. Petra Goluža

11. Klara Ivanović

12. Zdravka Jelić

13. Josipa Jurišić

14. Anamarija Jurković

15. Ana Krešo

16. Damira Krolo

17. Matea Lasić

18. Jelena Marić

19. Marija Martinović

20. Magdalena Medić

21. Mara Menalo

22. Mia Milićević

23. Antonela Mišković

24. Petra Ostojić

25. Dragica Petrović

26. Ivona Pašalić

27. Antonela Prce

28. Katarina Radoš

29. Nikolina Skoko

30. Patricija Skoko

31. Karla Šimić

32. Magdalena Šimić

33. Lucija Šušnjar

34. Azra Veledar

35. Kristina Zelenika

36. Magdalena Zelenika

dr. sc. Irena Musa, izv. prof.

Studijske grupe