Rezultati I. kolokvija iz kolegija Političko komuniciranje

REZULTATI I.KOLOKVIJA -  POLITIČKO KOMUNICIRANJE- PROF.DR.ZORAN TOMIĆ

STUDIJSKA GRUPA- NOVINARSTVO:
1. SLAVEN BOŠNJAK   4
2. ANTONIO BEBEK  2
3. RUDOLF TUNA  4
4. VERA VULIĆ  4
5. MARIA GROZNICA  5
6. JOSIPA ROSIĆ  -4
7. DANIJELA MANDIĆ  -5
8. BRANKA DIJAKOVIĆ  5
9. MATEA JURKOVIĆ  5
10. GABRIJELA UDILJAK  5
11. KATARINA VIKTORIJA MABIĆ  5
12. MIA NENADIĆ  5
13. BERNARDA IVIČEVIĆ  5
14. ANAMARIJA RADOŠ  -4
15. MARIN VUČKOVIĆ  +3
16. KATARINA JEŽINA  4
17. TANJA KRALJEVIĆ  5
18. IVANA FILIPOVIĆ  5
19. ANDREA ŠIMIĆ  +2

STUDIJSKA GRUPA- politologija:
1. TEA ROTIM  5
2. MARIJA PRKAČIN  5
3. GORAN BOŠNJAK  3
4. NADA SUŠAC  +2
5. ANA JUKA  -4
6. RUŽICA EREŠ  5
7. MARSELA MARINČIĆ  +3
8. TOMISLAV HUBIVAR  +2
9. MARTINA PETRUŠIĆ  4
10. VIRNA ZOVKO  5
11. FANI BAGARIĆ  2
12. ANITA PAPONJA  5
13. SREĆKO BIOČIĆ  4
14. MARTINA MARTINOVIĆ  3
15. NIKOLINA BIŠKO  -4
16. MARIJA ŠUŠAK  3
17. MATEJA SOLDO  4
18. MARIJETA LOLIĆ  2
19. IVANA VUČIĆ  4
20. JELENA ĆORIĆ   4
21. ZVONIMIR MARIĆ  4
22. ANA ĆOSIĆ  2
23. PETRA ZOVKO  2
24. DANIJEL MARTINČIĆ  4
25. ILIJA SIVRIĆ  2
26. LUCIJA MILOŠ  4
27. ZDENKO VRDOLJAK   -2
28. FRANIMIR SESAR  5
29. MLADEN ŠUNJIĆ  3
30. GORAN ĆESIĆ  4

OSTALI:
1. LANA HODŽIĆ  5
2. DRAGICA ŠIMUNOVIĆ  2
3. MATEJ MABIĆ  3
4. ZORAN KOLOBARA  4
5. ANITA KNEZOVIĆ  +4
6. KRISTIJAN MUSA  2
7. MARIJANA LONČAR  5
8. BOŠKO KARLUŠIĆ  3
9. KLARA BOTO 5
10. MARTINA ŠUŠAK  5
11. ANA KORDIĆ  5
12. NIKOLINA BUNTIĆ  3
13. IVA GUGIĆ  5
14. IVA PAVKOVIĆ  5
15. NEVENA KLARIĆ  5
16. PATRICIJA MIHALJEVIĆ  5
17. SUZANA ŽUŽUL  5
18. JELENA ŠEVO  5
19. MONIKA KRALJ  5
20. IVANA JARUON?  5
21. KATARINA DUMANČIĆ  -5

Studijske grupe