Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 16. rujna, položili su:Torlo Svjetlana – dobar (3)Marić Mia – dobar (3)Lijović Ana Marija – dovoljan (2)Ivičević Natalija – dovoljan (2) Upis ocjena kod...
Ispit iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima, održan 15. rujna, položili su:Bandić Petra – vrlodobar (4)Benić Tea – vrlodobar (4)Vukelić Sanja – vrlodobar (4)Krstičević Jelena – dobar (3)Odak Antonela – dobar (...
Ispit iz kolegija Didaktika, održan 3. rujna, položili su:Koštro Marijana – dobar (3)Škobić Danijela – dobar (3)Bakula Maja – dovoljan (2)Ereš Kristina – dovoljan (2)Grbić Nikša – dovoljan (2)Turudić Tanja –...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 2. rujna, položili su:Pavlović Lucija – izvrstan (5)Glavina Kristina – dobar (3)Ban Andrea – dovoljan (2)Vidačak Emanuela – dovoljan (2)Perić Ivana –...
Nasilje nad i među djecom i mladima, održan, 27. lipnja, položili su:Blažević Boris – izvrstan (5)Knezović Anita – izvrstan (5)Lončar Marijana- izvrstan (5)Ćubela Andrea – vrlodobar (4)Karadža Ivona – vrlodobar (4)Katić...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 26. lipnja, položili su:Blažević Boris – vrlodobar (4)Ćurić Žarko – dobar (3) Upis ocjena kod prof. dr.sc. Dijane Vican održati će se u ponedjeljak 7. srpnja.Mole se...

Stranice

Studijske grupe