Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Didaktika održan 10. travnja položili su:Vukoja Marija – vrlodobar (4)Gnječ Sara – vrlodobar (4)Novaković Martina – vrlodobar (4)Šiljeg Matea – vrlodobar (4)Kovač Vesna – dobar (3)Biljaka Suzana...
Ispit iz kolegija Opća pedagogija, održan 10.travnja, položili su:Grubešić Marija – izvrstan (5)Đolo Marija – dobar (3)Marić Tina – dobar (3)Musić Ivana - dobar (3)Nižić Marjan- dobar (3)Perić Andrea - dobar (3)Petraš Marijana -...
Na ispitnom roku od 8.4.2014. ostvareni su sljedeći rezultati:Starija njemačka književnost5362 25361 45688  usmeni5393 usmeni5358 usmeni5363 3Faust4588 32081 24616 24906 usmeni4876 usmeni4587 usmeni4582 34615 usmeni4885 34611 2Usmeni dio ispita...

Stranice

Studijske grupe