Komunikologija-rezultati ispita

REZULTATI (1. 2. 2022.)

Komunikologija

Novinarstvo

 

Položili su:

 

  1. Petra Anić

 

Usmeni dio ispita (upis ocjena) 7. 2. u 10.00h.

Studijske grupe