Medijsko pravo - predrok i drugi kolokvij

Medijsko pravo

Drugi kolokvij položili su sljedeći studenti:

Anamarija Bilić 2

Anita Ivanković 3-4

Dajana Medić 2-3

Dragica Andrić 4

Filip Bilić 3

Filip Kožul 2-3

Ivan Marijanović 2

Jelena Pervan 4

Josip Vasilj 3-4

Karmen Buljubašić 3-4

Katarina Živković 2-3

Monika Ivanković 3-4

Valerija Bago 3

Marijana Bošnjak 2-

 

Predrok je položila:

 

Ania Pehar 2-3

Studijske grupe