Ocjene iz kolegija Tisak II (practicum)

Ocjene iz kolegija Tisak II (practicum) - svibanj, 2020. 

Ana Dragozet             izvrstan (5)
Marko Šiklić                izvrstan (5)
Marija Jelić                 izvrstan (5)
Ivana Ivančić               izvrstan (5)
Valentin Ilić                 izvrstan (5)
Mateo Čule                 izvrstan (5)
Martina Dragičević          izvrstan (5)
Ana Buratović              izvrstan (5)
Josip Jurković                vrlodobar (4)
Martina Perković           dobar (3)
Danijela Vidović            dobar (3)
Danijela Novaković       dobar (3)
Maja Ljilja                         dobar (3)
Tamara Stojanović         dobar (3)
Sanja Karačić                   dobar (3)
Ivan Gudić                        dobar (3)
Milka Volarić                   dobar (3)
Zdrinka Vasilj                  dobar (3)

Studijske grupe