Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika - rezultati ispita (13. rujna 2021.)

Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

  • Maria Ema Mijan             odličan (5)
  • Robert Rezo                      dobar (3)

Upis ocjena obavit će se u petak 17. rujna 2021. u 9 sati.

 

Studijske grupe