Politički sustavi - rezultati ispita (15. 9.)

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Politički sustavi, održanog 15. rujna 2014.

Položili su:

Bojić, Valentina         2

Ćorluka, Josipa           3

Ježina, Katarina          2

Jurković, Matea          2

Šimić, Andrea            2

Usmeni će se ispit održati u utorak, 23. rujna, u 10 sati.

Studijske grupe