Rezultati dodatnog ispitnog roka

Ispit iz kolegija Radio 1 nitko nije položio. Uvid u rad moguć je sukladno dogovoru e-mailom.

Studijske grupe