Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu

Položili su:

Gabrijela Radanović izvrstan (5)
Danica Knežević    vrlodobar (4)
Ante Pejar   vrlodobar (4)
Karlo Ćulum   vrlodobar (4)
Lea Tomić   dobar (3)
Maria Ema Mijan  dobar (3)
 

Studijske grupe