Rezultati ispita iz kolegija Odnosi s javnošću

ODNOSI S JAVNOŠĆU
Novinarstvo III. god.
Rezultati pismenoga ispita (2. 9. 2014.)

Položili su :

1. Tomislav Pavić
2. Martina Mikulić
3. Anna Tadić

 

Usmeni dio ispita  srijeda 10. 9. u 11.00h, kabinet

Studijske grupe