Rezultati ispita iz kolegija Odnosi s javnošću (1.7.2014.)

ODNOSI S JAVNOŠĆU
Novinarstvo III. god.
Rezultati pismenoga ispita (1. 7. 2014.)

Položili su :

1. Danijela Kaić
2. Josipa Topić
3. Helena Čolić
4. Gabrijela Mišetić
5. Mirjana Jurić
6. Valentina Abramušić
7. Andrea Jakiša
8. Ivan Teklić
9. Josip Čotić
10. Manuela Mandić
11. Kristina Zovko
12. Kristina Kelava

 

Usmeni dio ispita  utorak 8. 7. u 10.00h, kabinet br. 53.

Studijske grupe