Rezultati ispita iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu

Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: 

Gloria Lujanović izvrstan (5)
Kata Matić   dobar (3)
Paula Slako  dobar (3)
Eleonora Kužet  dobar (3)
Marija Galić  dobar (3)

Studijske grupe