Rezultati ispita iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu

Ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu položili su: 

Andrea Pocrnja  dovoljan (2)
Anronia Petrina  dovoljan (2)
Josipa Tolo  
dovoljan (2)
Stjepana Komšić  dobar (3)
Ante Pejar dobar (3)

Usmeni dio ispita bit će održan preko aplikacije Google Meet 28. travnja (srijeda) u 10:30 sati.  Link ćemo poslati na službene mail adrese prije ispita.  

Studijske grupe