Rezultati ispita iz kolegija Uvod uznanost o novinarstvu

Ispit su položili:

Leandro Gradaščević  dovoljan (2)
Marko Smoljko  dovoljan (2) 

Studijske grupe