Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:
1. IVANA MIŠKOVIĆ
2. MARTINA ŠUŠNJAR
3. IVANA LATKOVIĆ
4. ANTONIO BEBEK
5. ANTE POLIĆ
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. ANTONELA MIŠURA
2. JOSIPA BOŽIĆ
3. MATEA JURKOVIĆ
4. MARINA RADOŠ
5. BRANKA DIJAKOVIĆ
6. MANUELA ČOVIĆ
7. VALENTINA MILETIĆ
8. ANDREA ŠIMIĆ
Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 4. rujna 2014. u 9 sati.

Studijske grupe