Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Zorana Tomića (8.4.2014.)

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Zorana Tomića (8.4.2014.)

POLITIČKO KOMUNICIRANJE-NOVINARSTVO
1. Paula Bjeliš                3
2. Vedrana Antolović   3
3. Deni Šoljan                2

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu ( 16.4.2014.) u 11.00 sati, kabinet br. 54.
 

Studijske grupe