Rezultati ispita Teorije masovnih medija

Ispit iz kolegija Teorije masovnih medija položili su sljedeći studenti:

Azra Isić     5

Zorica Ćavar    4

Leandro Gradaščević    3

Studijske grupe