Rezultati predispita iz kolegija Interkulturalno razumijevanje

Test iz predispitne provjere znanja iz kolegija Interkulturalno razumijevanje položili su:
 
7598 - 3
 
Mostar, 5. lipnja 2019.                                        dr. sc. Mile Lasić, izv. prof. / Ivan Kraljević, asist.

Studijske grupe