Rezultati predroka iz kolegija Glasnogovorništvo

Predrok iz kolegija Glasnogovorništvo položili su sljedeći studenti:

Mateo Čule

Nemanja Šagovnović

Iva Begić

Stjepana Komšić

 

 

Studijske grupe