Teorija sukoba i informacijsko ratovanje- rezultati ispita

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje, ispit održan 1.07.2019. god.

Nitko od studenata nije položio pismeni dio ispita.

Studijske grupe