Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Mediji i odgoj, održan 9. lipnja, položili su:Pandža Božena – izvrstan (5)Soldo Antonija – izvrstan (5)Šunjić Ivan – izvrstan (5)Vukoja Marija – izvrstan (5)Čavara Irena – vrlodobar (4)Mikulić Ana...
POPIS STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA „TEORIJA PRAVA I KOMPARACIJSKI PREGLED ZAKONA O JAVNOM KOMUNICIRANJU“ NA STUDIJU NOVINARSTVA ODRŽANOG DANA 10. LIPANJ 2014. GODINE1. Andrijanić,   Željko   ...
Pismeni ispit iz kolegija Novinarska etika (12. 6. 2014. g.) položila je:MANDIĆ, Manuela 2 Usmeni ispit će se održati 13. 6. 2014.g. u 11.30 sati. Pismeni ispit iz kolegija Klasične teorije društvenog razvoja (12. 6. 2014. g.) položili su:...
Drugi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1. ANAMARIJA RADOŠ2. KATARINA VIKTORIJA MABIĆ3. GABRIJELA UDILJAKDatum održavanja usmenog ispita bit će naknadno oglašen.
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKO PRAVO položili su sljedeći studenti:Valentina Abramušić  2Danijela Kajić   3-4Željko Andrijanić  2Nino Glavinić   3Deni Šoljan2. kolokvij su položiliMarko Naletilić  2Višnja...
ISPIT  IZ  KOLEGIJA   SUVREMENE  TEORIJE  DRUŠTVENOG  RAZVOJA  (PREDROK)  POLOŽILI  SU:1. Katarina Barbir   32. Magdalena Barnjak   53. Maja Ljubić   34. Ante Vučković...

Stranice

Studijske grupe