Rezultati ispita

REZULTATI ISPITNOG ROKA KOD PROF.DR.ZORAN TOMIĆ- 1.9.2014.KOLEGIJ POLITIČKI MARKETING POLOŽILI SU:1. VALENTINA ZOVKO                      ...
ODNOSI S JAVNOŠĆUNovinarstvo III. god.Rezultati pismenoga ispita (2. 9. 2014.)Položili su :1. Tomislav Pavić2. Martina Mikulić3. Anna Tadić Usmeni dio ispita  srijeda 10. 9. u 11.00h, kabinet
REZULTATI  PISMENOG ISPITA (2.9.2014.)DS II. godinaINTERPERSONALNA KOMUNIKACIJAPoložili su:1. Ilija Snigo Zorić2. Anamarija JelonjićUsmeni dio ispita srijeda 10.9.2014.god u 11.00h, Filozofski fakultet ured br. 53. 
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1. IVANA MIŠKOVIĆ2. MARTINA ŠUŠNJAR3. IVANA LATKOVIĆ4. ANTONIO BEBEK5. ANTE POLIĆPismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su...
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETSTUDIJ NOVINARSTVARezultati:ODNOSI S JAVNOŠĆU U SPORTU2. rujna 2014. godine         studenti:            ...
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETSTUDIJ NOVINARSTVARezultati:UVOD U ZNANOST O NOVINARSTVU2. rujna 2014. godine         studenti:            ...

Stranice

Studijske grupe