Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik - jezične vježbe nitko nije položio.Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1.       ANĐELA JURIŠIĆ2.   ...
POPIS STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA „TEORIJA PRAVA I KOMPARATIVNI PREGLED ZAKONA O JAVNOM KOMUNICIRANJU“ ODRŽANOG DANA 16. LIPNJA 2015. GODINE 1.Bartulić, Josip         ...
Pismeni dio ispita iz predmeta TEORIJE MASOVNIH MEDIJA položio je:Boris BrnadaUsmeni dio ispita obavit će se u utorak 23. lipnja 2015. godine u 9.00 sati u kabinetu br. 54. 
Nitko od kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita nije zadovoljio.
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKO PRAVO položili su sljedeći studenti:Jelena Borović  2Nikolina Petraš  2-3Martina Pleština  4Vedrana Antolović – Ivandić  2-3 Drugi ponovljeni kolokvij položili su:Željko Šilić...
Ispit je položio student s brojem indeksa  6185 – dovoljan (2), (ispit nije prijavljen). 

Stranice

Studijske grupe