Rezultati ispita

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Novinarska etika (23. 2. 2015. god.)Pismeni ispit su položili: Antolović-Ivandić, VedranaAntunović, JelenaBartulić, JosipBegić, AlbertBjeliš, PaulaBorović, JelenaČavara, KristinaĆubela, MonikaGrančić,...
Pismeni dio ispita iz predmeta TEORIJE MASOVNIH MEDIJA položili su sljedeći studenti:Anna Tadić  3-4Valentina Abramušić  4Usmeni dio ispita obavit će se u utorak 24. veljače 2015. godine u 9.00 sati u kabinetu br. 54.
Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Andrea Pešut 2Arman Zalihić  3Brigita Ćavar  2Ivan Miličević  2Kristina Vučić  2Maja Ljubić  4Mate Mirković  4Ružica Ljubičić...
Pismeni dio ispita iz predmeta GLASNOGOVORNIŠTVO položili su sljedeći studenti:Andrea Pešut  4Antonio Novokmet  2-3Ivan Miličević  4-5Josipa Galić  5Sanja Trogrlić  4Usmeni dio ispita obavit će se u utorak 24. veljače 2015....
Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1.       ANĐELA BARBARIĆ2.       LUKRECIJA BATINOVIĆ3.       MARTINA JURIĆ4. ...
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Sociologija medija, održanog 16. veljače.Položili su:1.      Bebek, Antonio2.      Bogović, Petar3.      Ćorluka, Josipa4.  ...

Stranice

Studijske grupe