Globalizacija i odnosi s javnošću-rezultati 7. 7.

REZULTATI (7. 7. 2022.)

Odnosi s javnošću III. god.

Globalizacija i odnosi s javnošću

Položili su:

 

  1. Magdalena Ostojić
  2. Karlo Erceg
  3. Karla Sivrić
  4. Marin Šiško
  5. Ana Malekin
  6. Gabriela Vego

 

 

Usmeni dio ispita srijeda 13. 7. 2022. u 11.30h, ured br. 53.

Studijske grupe