Interkulturalno komuniciranje-rezultati 6. 9.

REZULTATI   (6. 9. 2022.)

Odnosi s javnošću/Novinarstvo

INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE

 

Položili su:

 

  1. Jozo Mikulić
  2. Mija Grgić
  3. Danijel Šilić
  4. Azra Isić
  5. Magdalena Galić
  6. Matias Zečević
  7. Luka Bošnjak
  8. Leonardo Gradašević

 

 

Usmeni dio ispita petak 9. 9. u 12h, ured br. 53.

Studijske grupe