Interkulturalno komuniciranje-rezultati 8. 7.

REZULTATI (8. 7. 2022.)

Odnosi s javnošću/Novinarstvo

Interkulturalno komuniciranje

Položili su:

 

  1. Marina Banović
  2. Pero Anić
  3. Magdalena Kostić
  4. Ivona Perić

 

 

Usmeni dio ispita srijeda 13. 7. 2022. u 11.30h, ured br. 53.

Studijske grupe